STUUR ONS EEN MAIL info@masonjarbelgie.be
BEL ONS 0032 15647506

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MASON JAR BELGIE geldig vanaf 01/01/2015

Artikel 1 – Plaatsing bestelling

Door plaatsing van bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Artikel 2 – Prijzen

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten, worden apart vermeld.

Wij zijn een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting dus de BTW is niet toepasselijk.

Artikel 3 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig,
te algemeen of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice.
MASON JAR BELGIE is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 4 – Plaatsing bestelling

Een bestelling kan geplaatst worden per telefoon, internet of elk ander communicatiemiddel dat MASON JAR BELGIE ter beschikking stelt aan de klant.

Het MASON JAR BELGIE kan afgehaald of geleverd worden na ontvangst van de betaling.

MASON JAR BELGIE  behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf verder te verkopen;
bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
bij overmacht.

Artikel 5 – Levering en Gebruik

De leveringswijze wordt  bij de bestelling aangeduid. Alhoewel MASON JAR BELGIE  zich naar best vermogen zal richten naar de afgesproken leveringsdatum zijn de door de MASON JAR BELGIE
opgegeven leveringsdata niet bindend. Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal MASON JAR BELGIE onverwijld contact opnemen met de klant, om een nieuwe datum voor te stellen.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). De chauffeur kan bij levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst
van de levering. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. Ingeval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt de Verhuurder
zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

Artikel 6 – Klachten en Verantwoordelijkheid

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7 – Annulatie

De bestelling wordt kosteloos geannuleerd, mits schriftelijke kennisgeving aan MASON JAR BELGIE, tot 14 dagen na afsluiten van de bestelling,
nadien is de volledige vergoeding verschuldigd als schadevergoeding bij annulatie of weigering van afname.

Artikel 8 – Privacy

MASON JAR BELGIE verbindt er zich toe de privacy van klanten te respecteren. Alle gegevens van klanten dienen enkel voor intern gebruik. Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken,
stemt de klant ermee in dat zijn naam en adres zichtbaar worden vermeld op zijn bestelling.

Artikel 9 – Contact

MASON JAR BELGIE is bereikbaar op het volgend adres: MASON JAR BELGIE atelier, Schaapbroekhoef 8, 2820 Bonheiden, België.

E-mail : info@masonjarbelgie.be

GSM : +32 15 647506

Artikel 10 – Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

Artikel 12 – Hoe snel ontvang je een bestelling?

In België en Nederland ontvang je je pakje uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van je betaling. Als je voor 16 uur bestelt en via het online betaalplatform betaalt,
zorgen wij ervoor dat je pakje binnen de 48h wordt verzonden.

Artikel 13 – Hoe kan je een bestelling ontvangen als je overdag niet thuis bent?

Geen probleem. Je kan bij je bestelling het adres van je buren of van je werk invullen. Gaf je toch je eigen adres in, maar ben je om de een of andere reden niet thuis?
Dan zal er een kaartje in je brievenbus steken en kan je je pakket afhalen op het postkantoor.

Artikel 14 – Hoe kan je betalen bij MASON JAR BELGIE?

Je kan je bestelling bij MASON JAR BELGIE onmiddelijk online betalen met je kredietkaart Visa/Mastercard, via Paypal of met Bancontact. Tijdens het afrekenen kan je zelf kiezen
welke betaalmogelijkheid jou het best past. Betaal je liever niet online, dan kan je het bedrag ook overschrijven op onze bankrekening. Let op, als je betaalt met overschrijving
wordt je pakje pas verstuurd wanneer we de betaling hebben ontvangen. Dit kan enkele dagen duren.

Artikel 15 – Kan je een bestelling afhalen bij MASON JAR BELGIE?

Je kan je bestelling afhalen in ons atelier in 2820 Bonheiden – Schaapbroekhoef 8.
Om organisatorische redenen vragen we je om je bestelling via de site te plaatsen, kies voor optie afhalen in de checkout-procedure, en te betalen.
Betalen kan onmiddellijk online of via overschrijving. Uiteraard worden er geen verzendkosten aangerekend. Pas zodra we je betaling hebben ontvangen,
wordt je bestelling klaargemaakt en ontvang je per e-mail een bevestiging.

Opgelet : Cash betalen bij afhaling is mogelijk.

Je kan je bestelling pas afhalen na afspraak.